История Беларуси IX-XVIII веков. Первоисточники.


Нарративные источники, эпиграфика
Документальные, эпистолярные, законодательные источники
Памятники культуры, словесности, философской мысли
Музыка, театр, фольклор || Визуальные материалы
Полезные исторические веб-ресурсы.
Каталог электронных книг, библиография.
Метрика ВКЛ (Литовская Метрика).

Athenaeum. Альманах гісторыі і культуры. Том І. Менск, 1998. = Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Volumen I. Miensci MCMXCVIII.

Тексты в формате HTML, архивированы RAR. Скачать тексты сборника одним файлом (118 kb). Электронная версия представлена на сайт О. Дерновичем.

Зьмест:

  • АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ. На карысць разнастайнасьці: Прадмова заснавальніка.
  • IГАР ЛЯЛЬКОЎ. Рукапісныя крыніцы Нацыянальнае бібліятэкі Францыі па гісторыі зносінаў паміж Францыяй і Вялікім княствам Літоўскім у новы час (XVI – XVIII стагодзьдзі).
  • IHAR LIALKOU. Documents du Departement des manuscripts de la Bibliotheque nationale de France comme sources de l’histoire des relations entre la France et le Grand duche de Lithuanie a l’epoque moderne (XVIe — XVIIIe siecles).
  • Вопіс дакументаў па гісторыі Вялікага княства Літоўскага, якія захоўваюцца ў Дэпартамэнце манускрыптаў Нацыянальнае бібліятэкі Францыі.
  • Inventaire des documents concernants l’histoire du Grand duche de Lithuanie dans le Departement des manuscripts de la Bibliotheque nationale de France.
  • СПАСЫЛКІ.


Hosted by uCoz