Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • 1385.VIII.14 15. Крэва. Вялікі князь літоўскі Ягайла сумесна са сваімі братамі падцвярджае перад пасламі каралевы Венгрыі Елізаветы ўмовы аб'яднання Каралеўства Польскага з ВКЛ у выпадку свайго шлюбу з польскай каралевай Ядвігай ["Крэўская унія"]. Пергамен з архіва капітулы Кракаўскай, № 188 (раней 186) || Сайт: Galeria Unie - idee unijne, idee pokoju europejskiego. Адрас 1. Адрас 2. Фармат: JPG. У павялічаным памеры. Дата праверкі: 2007.I.18. || d04.

 • 1393.I.05. Сучава. Васальны запіс малдаўскага гаспадара Рамана на вернасць каралю польскаму Ўладзіславу Ягайлу і каралеве Ядвізе. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 5330 || Сайт: Polska.pl. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • 1402.III.12. Сучава. Васальны запіс малдаўскага гаспадара Аляксандра на вернасць каралю польскаму Ўладзіславу Ягайлу. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 5302 || Сайт: Polska.pl. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • 1413.X.02. Гародла. Літоўскія баяры прысягаюць на вернасць польскай шляхце, Кароне Польскай, каралю Ўладзіславу Ягайлу і вялікаму князю літоўскаму Вітаўту, а за вялікага князя абяцаюць прыняць ў выпадку смерці Вітаўта таго, каго ім дасць польскі кароль. Пергамен з Музея Чартарыйскіх у Кракаве, № 301 || Сайт: Galeria Unie - idee unijne, idee pokoju europejskiego. Адрас. Заўвага: аўтары сайта памылкова далі для дакумента апісанне як для Гарадзельскага прывілея Ўладзіслава Ягайлы і Вітаўта. Фармат: JPG. У павялічаным памеры. Дата праверкі: 2007.I.18. || d04.

 • 1419.VI.23. Капенгаген. Кароль дацкі, шведскі і нарвежскі Эрык завярае перамір'е з каралём польскім Уладзіславам Ягайлам і вялікім князем літоўскім Вітаўтам. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 5624. Быў надрукаваны ў выд.: Elementa ad fontium editiones. T. 24. Res Polonicae ex Archivio Regni Daniae. Pars III / Ed. C.Lanckorońska, G.Jensen. Romae, 1971. № 1, s. 3-7 || Сайт: Galeria Unie - idee unijne, idee pokoju europejskiego. Адрас. Фармат: JPG. У павялічаным памеры. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • 1435.XII.31. Брэст Куяўскі. Вялікі магістр Тэўтонскага ордэну Павел фон Русдорф завярае мірны дагавор з Польшчай і Літвой. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 1011 || Сайт: Polska.pl. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • 1465.I.17. Кароль Польшчы, в.к.л. Казімір паведамляе адміністратару Вармінскай дыяцэзіі Паўлу дэ Легендорфу, што пісаў губернатару Прусіі, каб той не ўводзіў свае войскі ў касцёльныя землі // Archiwum Państwowe w Krakowie. 29/677 - Zbiór Dzieduszyckich. Sygn. ADz pap 1 || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • 1565.XII.30. Вільня. Кароль польскі, вялікі князь літоўскі Жыгімонт Аўгуст устанаўлівае павятовыя сеймікі ў ВКЛ і земскія суды ў кожным павеце. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 7772 || Сайт: Polska.pl. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.18. || d04.

 • 1569.ІII.05. Люблін, на сейме. Акт інкарпарацыі Падляшша ў склад Каралеўства Польскага. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 8429 (раней: Архіў Радзівілаў у Нясвіжы, дак. № 1142) || Сайт: Galeria Unie - idee unijne, idee pokoju europejskiego. Адрас. Фармат: JPG. У павялічаным памеры. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • 1569.VII.01. Люблін, на сейме. Паны рады і земскія паслы Вялікага княства Літоўскага ўзнаўляюць унію з Каралеўствам Польскім [Акт Люблінскай уніі з літоўскага боку]. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 5632 || Сайт: Galeria Unie - idee unijne, idee pokoju europejskiego. Адрас. Заўвага: у апісанні на сайце зазначана колькасць пячатак - 77, гэта супадае з апісаннем, якое далі У.Сямковіч і С.Кутшэба (1932) для пергамена, што захоўваўся ў XIX ст. у архіве МЗС Расіі ў Маскве. Фармат: JPG. У павялічаным памеры. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • 1569.VII.15. Люблін, на сейме. Кароль польскі, вялікі князь літоўскі Жыгімонт Аўгуст выдае трансумпт акта уніі Каралеўства Польскага і ВКЛ, заключанага 1 ліпеня 1569 г. з польскага боку. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 8430 (раней: Архіў Радзівілаў у Нясвіжы, дак. № 212) || Сайт: Galeria Unie - idee unijne, idee pokoju europejskiego. Адрас. Фармат: JPG. У павялічаным памеры. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • 1573.I.28. Варшава, на сейме. Шляхта Рэчы Паспалітай ухваляе артыкулы аб захаванні пакою і ўнутранага парадку ў дзяржаве перад выбарамі новага караля [Акт Варшаўскай генеральнай канфедэрацыі]. Пергамен з AGAD у Варшаве, Zbiór dokumentów pergaminowych, № 4467 || Сайт: Galeria Unie - idee unijne, idee pokoju europejskiego. Адрас. Фармат: JPG. У павялічаным памеры. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • 1574.VIII.25. Таўрыні. Кароль Францыі і Польшчы, вялікі князь літоўскі Генрых Валуа звяртаецца да станаў Рэчы Паспалітай, каб не прымалі ніякіх ухвал да часу скліканага на 1 верасня вальнага сейму. Папяровы арыгінал з Archiwum Państwowego w Poznaniu, сігнатура D71 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.11.

 • 1577.I.08. Быдгашч. Кароль польскі, вялікі князь літоўскі Стэфан Баторый выдае мандат, якім устанаўлівае пакаранне за абвяшчэнне мецяжоў супраць яўрэяў. Арыгінал з подпісам і пячаткай з Archiwum Państwowego ў Пазнані || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21.

 • Acta et sermones Consilii Constantinensis et Basiliensis, łac., ok. poł. XV w. Рукапіс Ягелонскай бібліятэкі, сігнатура: BJ 414 III || Сайт: Biblioteka Jagiellońska. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.24.

 • Acta Polonorum sub Sigismundo Augusto. T. 1. 1536-1564. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі, XVI ст. Сігнатура BK241 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16.

 • Akta do panowania Batorego. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі, XVI ст. Сігнатура BK01538 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. || d12.

 • Akta do panowania Zygmunta Augusta. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі, XVI ст. Сігнатура BK01536 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. || d12.

 • Akta do panowania Zygmunta I wraz z aktami do czasów Kazimierza Jagiell. i Aleksandra. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі, XVI ст. Сігнатура BK01535 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28. || d12.

 • Antoni Ryszard. Album numizmatyczne polskie. T. 1 - 3. Львовская научная библиотека имени В.Стефаника НАН Украины. Отд. рукописей. Ф. 5. Рукописи библиотеки Оссолинских || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2008.IV.29.

 • [Cantius John St.]. "In exequiis Vitoldi" // Biblioteka Jagiellońska. Manuscript collections. BJ ms. 2369, ff. 180v - 181v.

 • [Cantius John St.]. "In exequiis ducis Vitoldi" // Biblioteka Apostolica Vaticana. Manuscript collections. Vat. Lat. ms. 14182, f. 32v - 34v.

 • Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum cruciferis anno Christi 1410. - Рукапіс XVI ст. Курніцкай бібліятэкі ПАН. Сігнатура BK1506 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Diariusz sejmu unijnego w Lublinie z dni 4-6 III 1569 roku. Рукапіс з Archiwum Państwowego w Lublinie, Akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 70 || Сайт: Polska.pl. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.18. || d04.

 • Dokumenta historyczne w kopiach dzisiejszych. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі, XIX ст. Сігнатура BK01288 [Зборнік пачынаецца копіяй пасольскай інструкцыі XVI ст. на старабеларускай мове] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. || d12.

 • Dokumenty oryginalne z czasów Zygmunta I z lat 1530-1547. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі, XVI ст. Сігнатура BK229 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. || d12.

 • Duchowne listy 1598 - 1627. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі, XVI - XVII стст. Сігнатура BK01401 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. || d12.

 • Historia Centum Carthusiae Sanctae Crucis prope Berezam in Lithuania sitae conscripta a fratre Francisco Pasieka vicario Anno 1748. Рукапіс Курніцкай бібліятэкі || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.17.

 • Inwentarz odlewów pieczęci przekazanych przez Franciszka Piekosińskiego (1872) // Львоўская навуковая бібліятэка імя У. Стэфаніка НАН Украіны. Аддзел рукапісаў. Ф. 54 (Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich). Вопіс IV. Кніга № 71 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Inwentarz ruchomości Zygmunta Augusta (Tykocin, 1573) // Archiwum Państwowe w Krakowie. 29/678 - Zbiór Zygmunta Glogera. Sygn. ZZG 572 || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Kodeks Mikołaja z Obornik (Działyńskich II). Рукапіс 1441 г. Курніцкай бібліятэкі BK00794 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Księga kancelaryjna Zygmunta Augusta. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі. Сігнатура: BK248. Дакументы пераважна з 1552 - 1554 гг. || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.17. || d12.

 • Księga wypisów z akt kancelarii Koronnej i prowincjonalnych: memorabilia wzorce. 1600 - 1643. Рукапісны зборнік Курніцкай бібліятэкі. Сігнатура: BK344 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.17.

 • Lewicki K. Pochodzenie i działalność Ostrogskich w XIV i XV wieku. 1936-1939 // Державний архів Львівської обл. Ф. 26. Оп. II. Од. зб. 894. Арк. 11 - 30.

 • Listy Jana Długosza. Archiwum Państwowe w Krakowie. Zespół: 29/677 - Zbiór Dzieduszyckich. Sygn. ADz akta luźne 24/19 [друкаваліся: гл. у апісанні] || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Odpisy korrespondencji i akt z XVI i XVII wieku. Рукапіс Курніцкай бібліятэкі BK00344 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Poezje Andrzeja Krzyckiego i Klemensa Janickiego. Рукапіс Курніцкай бібліятэкі BK00244 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Prziwiley okolo uniei za odiazdem Litt. : [oraz inne uchwały sejmu 1569 r. i sejmów z lat 1562/1563, 1565]. Рукапіс з Biblioteki Narodowej. Сігнатура: Rps BOZ 1131 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Былины старого времени / Нашествие князя Витольда на Великий Новгород в 1428 году // Национальная библиотека Украины имени В. Вернадского. Институт рукописей, ф. VIII. "Рукописи Киевского императорского университета имени Св. Владимира". Od. zb. 83m/153, f. 1-8.

 • Выписка ис Посольских книг за 1488 - 1573 гг. Рукапісны зборнік Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, XVII ст. Сігнатура: РГБ, ф. 304.II, № 8. 230 арк., без канца. Дакументы па дыпламатычных зносінах Масковіі і ВКЛ || Сайт: Дом живоначальной Троицы. Официальный сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.08.

 • Выписка ис Посольских книг за 1488 - 1573 гг. Рукапісны зборнік Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, XVII ст. Сігнатура: РГБ, ф. 304.II, № 9. 332 арк. Дакументы па дыпламатычных зносінах Масковіі і ВКЛ (гэта копія зборніка РГБ, ф. 304.II, № 8) || Сайт: Дом живоначальной Троицы. Официальный сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.08.

 • Друцкае евангелле (XIV в., са збору М.М. Ціхамірава) || Сайт: "Цифровая библиотека "Книжные памятники Сибири". Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Зборнік летапісных артыкулаў і радаслоўцаў (XVIII ст.) Рукапісны зборнік Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі. Сігнатура: РГБ, ф. 304.II, № 18. || d27.

 • Копія летапіса па спісу Альшэўскага, зробленая ў XVIII ст. // Рукапісны аддзел Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы. F.17.29.

 • Копія летапіса па спісу Альшэўскага // Аддзел рукапісаў Ягелонскай бібліятэкі ў Кракаве, № 6135.

 • Магілеўская хроніка Ю.Трубніцкага і Т.Сурты // Рукапісны аддзел Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы. F.21.712.

 • РГБ ф. 304.I. № 14. Мерило праведное (кон. XIV в.). На л. л. 63 адв.: "Семена, епископа тферьскаго († 1289 г.), наказание. Пачатак: "Костянтин князь полотьский, нарицяемый Безрукий, у собе в пиру хотя укорити тивуна своего не о чемь, рече епископу пред всеми: владыко, кде быти тивуну на оном свете?" (Карамз. Ист. т. ІV, прим. 178; Ученые Записки II Отд. Ак. Наук, кн. V, стр. 66).

 • Сборник грамот и договоров Великого Новгорода за 1264–1561 гг. Рукапісны зборнік Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, XVIII ст. Сігнатура: РГБ, ф. 304.II, № 7 || Сайт: Дом живоначальной Троицы. Официальный сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.08.

 • Спісы перакладаў "Хронікі ўсяго свету" М. Бельскага. Беларускі - РНБ, F.IV.688; украінскі - Бібліятэка Чартарыйскіх у Кракаве, № 1273, 1; рускі - РНБ, F.IV.162 (зроблены са старабеларускага перакладу Амбражэя Бражэўскага 1584 г.).

 • Титулярник и Послания царя Ивана IV Васильевича (Грозного). Рукапісны зборнік Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, канец (апошняя траціна) XVII ст. Сігнатура: РГБ, ф. 304.II, № 17 || Сайт: Дом живоначальной Троицы. Официальный сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.08.


  Крыніцы бібліяграфічнага спіса:

 • Academic Network of the Grand Duchy of Lithuania Scholars. http://vklonline.com
 • Arche. 2008, № 11, 12.
 • Ateneum Wileńskie. R. 1. 1923; R. 2. 1924; R. 3. 1925/26; R. 4. 1927; R. 5. 1928; R. 13. 1938.
 • Błaszczyk G. Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. T. 1. Trudne początki. Poznań, 1998.
 • Kwartalnik historyczny. - R. 1. 1887; R. 2. 1888.
 • Studia Źródłoznawcze. T. 1, 6, 7, 9.

 • Wykaz publikacji dr. hab. Janusza Kurtyki Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. http://www.ipn.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=28&id=203&poz=2&update=1.
 • Археографический ежегодник. - 1963 (М., 1964); 1994 (М., 1996); 1996 (М., 1998); 1999 (М., 2000); 2004 (М., 2005).
 • Архіви України. - 2006, № 1-6 (259).
 • Бекетова Н.С., Харитонович З.А. Библиография основных напечатанных работ В.Н. Рябцевича // Сайт "Скарбонка". http://skarb.khoz.ru/numizmaty/rjabcevich-v.n./bibl-rjab.html.
 • Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9, 21.
 • Беларуская думка. - 1999, № 1, 7, 8.
 • Беларуская мінуўшчына. - 1994, № 3; 1995, № 2; 1996, № 1.
 • Беларускі археаграфічны штогоднік. - 2000, № 1; 2001, № 2; 2002, № 3.
 • Беларускі гістарычны агляд. - Т. 13. Сш. 1 (24). 2006. [Змест тамоў 1-12].
 • Библиографический указатель литературы по языкознанию. http://biblyaz.narod.ru.
 • Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. - 2007, № 3; 2008, № 1, № 2, № 3.
 • Весці Акадэміі навук Беларусі (НАН Беларусі). Серыя грам. навук. - 1992, № 3-4; 2008, № 4.
 • Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. - 2007, № 4 (54); 2008, № 2 (56), № 4 (58); 2009, № 1 (59).
 • Византийский временник: Т. 66 (91), 2007.
 • Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003.", Гродна (16-18 мая 2003 г.) / Рэдкал.: С. Каўн (адказ. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Медисонт, 2006.
 • Герольд Litherland. - Год IV. № 3-4 (15-16). Горадня, 2004.
 • Гольдберг А.Л. Печатные "Известия" о России в XVI в. / Публикация И.Г.Яковлевой // Белорусский сборник, № 3. СПб., 2005 - http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/sbornik/03/02.htm.
 • Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП). - 1837. Ч. 14 (№ 4-6); 1854. Ч. 84; 1860. Ч. 105 (№ 1-2).
 • Карев Д.В. Белорусская и украинская историография конца XVIII — начала 20-х гг. XX в.: в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев. Вильнюс, 2007.
 • Книги Google Books Search на форуме Археология.ру. http://www.archeologia.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=2142
 • Комарова И.И. Справочник научных обществ России. http://www.snor.ru
 • Основные работы Ю.А.Лабынцева за 1990-2006 гг., посвященные восточнославянским литературам и истории книжной культуры. - http://jlabyncev.narod.ru/spisLab.htm
 • Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік.: Вып. 3, 2008.
 • Сайт Свена Экдаля. Библиография: http://www.ekdahl.de/bibliografie.html.
 • Спадчына. - 1990, № 3; 1991, № 3, 4; 1992, № 3.
 • Спіс прац, прадстаўлены Р.Б. Гагуа 7 лістапада 2008 г.
 • Спіс прац, прадстаўлены Н. Сліж 18 верасня 2008 г.
 • Средневековая Русь: Вып. 6 (2006).
 • Український історичний збірник. №№ 1-11, 1997-2008.


© А.Л., складанне каталога.загранпаспорт киев

Hosted by uCoz