Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


Беларускі фальклор

Архіў Рускага геаграфічнага таварыства ў Ленінградзе. Р. 5, воп. 1, спр. 7, арк. 56. Зап. Альхімовіч у 1882-1890 гг. у Себежскім павеце. Запоіны. Для свёкра, які атрымаў падарунак ад маладой. Эл. версія паводле выд.: Вяселле. Песні ў 6 кнігах. Кн. 1 / Склад. Л.А. Малаш. Мн., 1980. С. 37, № 7.

А мы з поля шлі,
Падружку нашлі,
Праз ваду няслі,
Сюды прывялі.
Табе яна жадана,
Табе яна аддана,
А ты нас памяні
За нашы за труды.
А мы ж ножкі трудзілі,
За ёй у поле хадзілі.
Не дарма ж трудзілісь,
Не дарма ж радзілісь.
Дай нам сладкага віна,
На закуску пірага,
Сыр на талерцы ў паўпуда.Hosted by uCoz