Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


Беларускі фальклор

Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Ф. 8, воп. 1, спр. 99, сш. 2, арк. 41. Зап. Г.А. Барташэвіч у 1965 г. у в. Вялікая Міцькоўшчына Аршанскага раёна ад Т.П. Буланак. Эл. версія паводле выд.: Вяселле. Песні ў 6 кнігах. Кн. 1 / Склад. Л.А. Малаш. Мн., 1980. С. 39, № 10.

Пойдзем, дзеўкі, на заручыны.
Ва ўсіх сені пазакручаны,
Вароцікі пазавалены.
Сядзем, дзеўкі, на заваліны,
Пакуль сені паадкруцім,
А Томачку заручым.Hosted by uCoz