Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


Беларускі фальклор

Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Ф. 13, воп. 10, спр. 40в, сш. 68, арк. 4, № 10. Зап. Н.А. Кірпіч у в. Мазуля Ушацкага р-на ад А.С. Бугай, 1923 г.н. Эл. версія паводле выд.: Вяселле. Песні ў 6 кнігах. Кн. 1 / Склад. Л.А. Малаш. Мн., 1980. С. 45, № 23.

Паехалі заручнікі.
Каго ж яны заручаць будуць?

Манечкі дома нетуці,
Пагнала кароў у поле.

Гонючы, заблудзілася,
Прыблудзіла к таму сялу.

Прыблудзіла к таму сялу,
К свёкраваму двару.

- Ці тут мае валы, валы,
Ці тут мае каровачкі?

А тут-там мае валы,
Тут жа і мае каровачкі.

Тут жа і мае каровачкі,
Тут мае дзевяры й заловачкі.Hosted by uCoz