Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


Беларускі фальклор

Kolberg O. Zwyczaje i obrzędy weselne z Polesia // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. T. 12. Kraków, 1889. S. 219, № 44. Зап. каля Любашава ў вв. Баравая, Пагост Пінскага павета. На запоінах. Эл. версія паводле выд.: Вяселле. Песні ў 6 кнігах. Кн. 1 / Склад. Л.А. Малаш. Мн., 1980. С. 50, № 31.

Скора я з ягадак прыйшла -
П'юць, запіваюць,
Ручанькі прыбіваюць.
- Ты ж, зязюлька непраўдзіва,
Ты ж кавала і казала,
Што сем лет у бацькі буду
І замуж не пайду.
Аж яны п'юць, запіваюць,
Перад баценькам шапанькі знімаюць:
- Баценьку, пі мёд-гарэланьку,
Аддай сваю дзеваньку.Hosted by uCoz