Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


1382.[X.31], in allir heiligin abinde. Востраў на р. Дубіса. Вярхоўны кароль Літавіі Ягайла і яго брат князь Трокаў Скіргайла абяцаюць захоўваць мір з Тэўтонскім ордэнам у Прусіі і Лівоніі ад бліжэйшага Нараджэння Гасподняга і далей на працягу чатырох гадоў (з 1382.XII.25 да 1386.XII.25); абавязваюцца за гэты час прыняць хрысціянства.

Арыгінал: GStA PK (Берлін). Perg. Urk., Schieblade 52. № 5. Пергамен. Першапачаткова былі падвешаны на пергаменных стужках дзве пячаткі: Ягайлы (на чырвоным воску) і Скіргайлы (на зялёным воску). З іх адносна добра захавалася пячатка Ягайлы, а Скіргайлава была пашкоджана ўжо ў XIX ст. - Копія 1: GStA PK. Perg. Urk., Schieblade 52. № 8 (трансумпт ад 29 красавіка 1393 г.); копія 2: GStA PK. Perg. Urk., Schieblade 52. № 7 (трансумпт ад 23 красавіка 1410 г.); копія 3: тэкст запісаны ў складзе "Прускай хронікі" Лукаса Давіда (XVI ст.).

Асноўныя публікацыі і літаратура: Baczko L., von. Geschichte Preussens. Bd. 2. Königsberg, 1793. S. 236; David L. Preussische Chronik. Bd. 7. Königsberg, 1815. S. 159 (па копіі 3); Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae. T. 1. Vom Jahre 1198 bis zum Jahre 1449. Dorpat-Riga, 1833. S. 112, № 438; Codex diplomaticus Lithuaniae / Ed. E. Raczyński. Wrocław, 1845. P. 56-57, № III-3 (па арыгіналу); Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych. T. 1. Wilno, 1860. S. 241-242, № 482 (дата: 1 лістапада); Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae. 1376-1430 / Collectus opera A. Prochaska. Kraków, 1882. S. 2, № 6 (рэгеста, дата: 1 лістапада); Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 2. Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens. Göttingen, 1948. S. 131, № 1091; Ліцкевіч А. Дагаворы паміж князямі ВКЛ, нобілямі Жамойці і прадстаўнікамі Тэўтонскага ордэна ў Прусіі і Лівоніі (1367-1398 гг.) // Arche. 2010, № 10 (Грунвальдскі нумар). С. 51-52, 89-90 (пераказ зместу, пераклад на беларускую мову, аналіз фармуляра). - Нямецкі тэкст прыводзіцца паводле публікацыі Э. Рачынскага.

Дата: У дадзеным выпадку слова "Abend" усё ж азначае не "вечар", а пярэдадзень дня ўсіх святых, які прыходзіцца на 31 кастрычніка. Датаванне 1 лістапада з'яўляецца няправільным.

      Wir, Jagal von Gotis gnaden grosir konig zcu Lyttauwen, und wir, Skirgal, hertzog zcu Tracken, gebrudere, mit eygenem willen und ryfem rate aller unser andern brudere, gelobin deme erwirdigin geistlichin heren bruder Conradt Zcolner von Rotinsteyn, homeyster des Ordens des Dutschen huses von Iher[usa]lim, mit allen synen gebitigern und ouch deme erbern geistlichin manne bruder Wilhelm von Vrymersheim, meister zcu Liflanden, und synen gebitigern und allen yren landen zcu Prusin und Lifland, eynen guten, steten, sichern vrede nü neest von wynachten vort obir vier jar zcu werinde, das sy und alle dy yre von uns und allen den unsern bynnen der zcit keynerley wys mit heere, ader ouch struterie, obir geretin, noch beschedigit sullen werden, ane trogene und argelist.
      Und wir gelobin ouch dar methe bi truwen und warheit und bi unsern erin, das wir mit allen den unsern bynnen desin vier jaren, getouft und cristen wellen werden.
      Desir dinge zcu gezcügnisse han wir unsere ingesegele an desin brif lasin hengen.
      Der uf Dobesin werder gegebin ist, in den jaren unsers Herin drizcenhundert ym zcwey unde achtzegesten jare, in allir heiligin abinde.
      Das gezcugin unser liben geborin bruder hir nach geschrebin Cariebut, Langwenne, Carigal, Wygant, Swetregal, und Hannike, bürger zcur Wilne unser getruwer dyner.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d089 ад 2010.XII.22.


Hosted by uCoz