Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


1385.[IV.21], feria sexta ante festum sancti Georgii martiris gloriosi. Марыенбург. Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна Конрад Цёльнер фон Ротэнштайн паведамляе в.к.л. Ягайле, што згодны на сустрэчу ў дзень Троіцы (21 мая) на востраве на рацэ Дубісе, гарантуе перамір'е на 8 дзён да сустрэчы і на 8 дзён пасля яе, просіць Ягайлу прыслаць такі ж дакумент, на якім была б пячатка князя Скіргайлы.

Арыгінал у XVI ст. знаходзіўся ў Каронным архіве ў Кракаве. Ён апісаны ў інвентары М. Кромера (1551): "1385. Conradi Valrode marsalci Prussiae salvus conductus Iagelloni duci Litvaniae cum suis ad pacificandum datus. Similes litterae Conradi Czelner magistri Prussiae". У канцы XVIII ст. вывезены на тэрыторыю Расіі, апынуўся ў Імператарскай публічнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу, дзе меў сігнатуру: Acta Lithuan., № 4. Па ўмовах Рыжскага дагавора 1921 г. разам з іншымі архіўнымі матэрыяламі вернуты Польшчы. Цяперашняе месцазнаходжанне: AGAD. Zbiór pergaminów, № 4434. Пергамен шырынёй 285 мм, вышынёй 153 мм, закладка для пячатак 33 мм, дзве пячаткі: (па апісанні А. Прахаскі) на чорным воску — магістра, на зялёным — гроскомтура.

Асноўныя публікацыі і літаратура: Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych. T. 1. Wilno, 1860. S. 253, № 503; Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae. 1376-1430 / Collectus opera A. Prochaska. Kraków, 1882. S. 6-7, № 18 (па арыгіналу); Ліцкевіч А. Дагаворы паміж князямі ВКЛ, нобілямі Жамойці і прадстаўнікамі Тэўтонскага ордэна ў Прусіі і Лівоніі (1367-1398 гг.) // Arche. 2010, № 10 (Грунвальдскі нумар). С. 56 (пераказ зместу). - Лацінскі тэкст прыводзіцца паводле публікацыі А. Прахаскі і фотаздымка арыгінала.

      Frater Conradus Czolner de Rotinsteyn, Ordinis beate Marie Theutonicorum magister generalis, | Jagaloni, magno duci Litwinorum et domino Russye salutacionem nostram consuetam.
      Jagalo! Quemadmodum | de amicabili termino pro redempcione captiuorum tenendo nobis literatenus intimasti, cupimus tibi presentibus | fore notum, quod terminum redempcionis parati sumus in persona nostra propria, quomodo eciam a te poscimus, tecum in festo | sancte Trinitatis proxime venturo in insula prope fluvium dictum Dobyse iuxta veterem consuetudinem observare. | Securamus igitur te, terram tuam et omnes tuos subditos Litwinos et Rutenos, pro nobis et omnibus subditis | nostris de Prusya, presentibus promittentes, quod tu et omnes tui subditi, octo diebus ante et octo diebus post terminum | predictum habere debeant firmam pacem nec a nobis, nec a nostris in aliquo molestari. Consimiles litteras tui, fratrisque | tui Skirgail appresorum sigillorum munimine roboratas, in quibus penitus contentamur de pace ad nos et | singulos nostros seruanda, ut terminus processum habeat, a te cupimus nobis mitti. Ad eundem terminum omnes et singulos | captiuos fratres Ordinis nostri, hospites, nobiles ac omnes alios nostros homines tecum studeas apportare. | Sicut contra omnes tuos a nobis captiuatos nobiscum ad ipsum terminum adducemus. Et ut omnia et singula | predicta a nobis firmiter integraliter et inuiolabiliter obseruentur, quia nullum de preceptoribus nostris | nisi magnum commendatorem apud nos in data presencium habeamus, presentes litteras nostri et ipsius magni | commendatoris sigillorum appensione fecimus communiri.
      Datum in castro nostro Marienburg anno | Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto, feria sexta ante festum sancti Georgij | martiris gloriosi.

На адвароце: Conradi Czolner magistri Prussiae | salvus conductus Jagiloni duci | Litvanie cum suis ad pacifi|candum datus. | Anno 1388. Litvaniae № 4to (запіс XVI ст.).

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d099 ад 2010.XII.23.


Hosted by uCoz