Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


1385.[IV.23], in die sancti Georgii martiris. Кёнігсберг. Вялікі маршал Тэўтонскага ордэна Конрад фон Валенрод паведамляе в.к.л. Ягайле, што згодны на сустрэчу ў дзень Троіцы (21 мая) на востраве на рацэ Дубісе, гарантуе літоўскаму боку бяспеку і патрабуе такіх жа гарантый адносна сябе.

Арыгінал у XVI ст. знаходзіўся ў Каронным архіве ў Кракаве. Ён апісаны ў інвентары М. Кромера (1551): "1385. Conradi Valrode marsalci Prussiae salvus conductus Iagelloni duci Litvaniae cum suis ad pacificandum datus. Similes litterae Conradi Czelner magistri Prussiae". У канцы XVIII ст. вывезены на тэрыторыю Расіі, апынуўся ў Імператарскай публічнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу, дзе меў сігнатуру: Sub actis Livoniae, № 43. Па ўмовах Рыжскага дагавора 1921 г. разам з іншымі архіўнымі матэрыяламі вернуты Польшчы. Цяперашняе месцазнаходжанне: AGAD. Zbiór pergaminów, № 4484. Пергамен шырынёй 300 мм, вышынёй 176 мм, закладка для пячаткі 32 мм. Пячатка вялікага маршала на чырвоным воску.

Асноўныя публікацыі і літаратура: Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych. T. 1. Wilno, 1860. S. 253, № 504; Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae. 1376-1430 / Collectus opera A. Prochaska. Kraków, 1882. S. 7, № 19 (па арыгіналу; дата прапанавана: 21 красавіка); Ліцкевіч А. Дагаворы паміж князямі ВКЛ, нобілямі Жамойці і прадстаўнікамі Тэўтонскага ордэна ў Прусіі і Лівоніі (1367-1398 гг.) // Arche. 2010, № 10 (Грунвальдскі нумар). С. 57 (пераказ зместу). - Лацінскі тэкст прыводзіцца паводле публікацыі А. Прахаскі і фотаздымка арыгінала.

      Frater Conradus de Walrode, Ordinis beate Marie Theutunicorum summus marscalcus, Jagaloni, magno | duci Litwanorum et domino Rusie, salutacionem conswetam.
      Jagalo! uti de amicabili termino pro redempcione | captiuorum tenendo magistro nostro generali et nobis per tuas litteras intimasti, cupimus tibi presentibus | non latere, quod terminum placidorum [sic] parati sumus nostro cum magistro, quod eciam a te exquirimus, tecum in festo | sancte indiuidue Trinitatis circa fluvium Dobyse, in insula, more solito obseruare. Securamus | ergo te, terram tuam et singulos tuos subditos Litwanos et Rutenos, pro nobis et omnibus nostris | subditis de Prusia, in presenti promittentes, quod tu et omnes tui subditi VIII dies ante et octo dies post | terminum predictum habere valeant firmam pacem nec a nobis, nec a nostris in aliquibus molestantur. Con|similes tui litteras fratrisque tui Skirgail sigillorum appenssorum munimine roboratas, in quibus | omnino contentamur de pace ad nos et singulos nostros seruanda, ut terminus progressum habeat | a te nobis [coli]ssimus1 destinari. Ad terminum prescriptum vniuersos et singulos captiuos fratres | nostri Ordinis hospites, nobiles, ac alios omnes nostros homines tecum labores apportare, | sic viceuersa omnes tui a nobis captiuati, nobiscum ad eundem terminum adducentur.
      Vt hec omnia | prenarrata a nobis firmiter obseruentur, presentem paginam nostri sigilli appensione feci|mus roborari.
      Datum in castro nostro Konigsperg Anno Domini MoCCCoLXXX quinto, in | die sancti Georgij martiris.

1 Дзве першыя літары выскаблены.

На адвароце: Conradi de Valrode marsalci | Prussiae salvus conductus cum | suis ad pacificandum datus. | 1385. | Litvaniae № 5 (закрэслена лічба 6; запіс XVI ст.).

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d100 ад 2010.XII.23.


Hosted by uCoz