Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


1385.[V.23], feria tercia proxima post festum Sancte et Individue Trinitatis. Востраў на рацэ Дубісе. Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна Конрад Цёльнер фон Ротэнштайн абяцае в.к.л. Ягайле, што будзе захоўваць з ім перамір'е на працягу васьмі дзён пасля завяршэння сустрэчы, прызначанай на востраве на рацэ Дубісе ў пярэдадзень бліжэйшага свята Цела Хрыстова (24 мая 1385 г.).

Арыгінал у XVI ст. знаходзіўся ў Каронным архіве ў Кракаве. Ён апісаны ў інвентары М. Кромера (1551): "1385. Conradi Valrode marsalci Prussiae salvus conductus Iagelloni duci Litvaniae cum suis ad pacificandum datus. Similes litterae Conradi Czelner magistri Prussiae". У канцы XVIII ст. вывезены на тэрыторыю Расіі, апынуўся ў Імператарскай публічнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу, дзе меў сігнатуру: Acta Lithuaniae, № 4. Па ўмовах Рыжскага дагавора 1921 г. разам з іншымі архіўнымі матэрыяламі вернуты Польшчы. Цяперашняе месцазнаходжанне: AGAD. Zbiór pergaminów, № 4433. Пергамен шырынёй 295 мм, вышынёй 125 мм, закладка для пячаткі 40 мм. Пячатка вялікага магістра, падвешаная на пергаменнай стужцы.

Асноўныя публікацыі і літаратура: Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych. T. 1. Wilno, 1860. S. 253-254, № 505; Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae. 1376-1430 / Collectus opera A. Prochaska. Kraków, 1882. S. 7-8, № 20 (па арыгіналу; дата прапанавана: 30 мая); Ліцкевіч А. Дагаворы паміж князямі ВКЛ, нобілямі Жамойці і прадстаўнікамі Тэўтонскага ордэна ў Прусіі і Лівоніі (1367-1398 гг.) // Arche. 2010, № 10 (Грунвальдскі нумар). С. 57 (пераказ зместу). - Лацінскі тэкст прыводзіцца паводле публікацыі А. Прахаскі і фотаздымка арыгінала.

      Nos, frater Conradus Czolner de Rotinsteyn, Ordinis beate Marie Theutonicorum magister generalis, vniuersis, ad quos presens | littera fuerit deuoluta, publice recognoscimus et fatemur, quod cum inclito Jagalone, magno rege Litwinorum, conuencionem | in insula iuxta fluvium Dobysse antiquo more nostrorum antecessorum in vigilia Corporis Christi presentis anni decreuimus | celebrare.
      Die igitur prefixo nobis insimul conuenientibus primeuam consvetudinem nostrorum predecessorum parte ex utraque | rememorantes, infra conuencionis eiusdem interuallum quamdiu inter nos existat et post penultimam diem eiusdem | conuencionis id est in recessu nostro vtrorumque octo dierum treugas pacis et securitatis inter nos constituimus | inviolabiliter obseruare, easdem treugas pacis promittimus fide nostra cum omnibus nostris hominibus nobis subiectis | de Prussya tenere1, quouis dolo et fraude proculmotis constanter et firmiter obseruare.
      Et ut eedem treuge inter | nos rate conseruentur, sigillum nostrum presentibus duximus appendendum.
      Actum et datum in insula predicta. Anno Domini | MCCCLXXX quinto feria tercia proxima post festum sancte et indiuidue Trinitatis.

1 У арыгінале слова падкрэслена лініяй з васьмі кропак.

На адвароце: 1) Conradus Czolner magister constituit | conventum cum Jagallone, rege | Litvanorum, promittitque inducias | octo dierum post descessum [sic]. | 1385. 2) Lituan. № 8. 3) Lituan. № 4.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d101 ад 2010.XII.23.


Hosted by uCoz